اندر نصایح ابلیس!

توصیه می شود به گوش دادن نوارهای ترانه، چرا که برای پرورش خوی حیوانی آدمی بسیار مؤثر است. 
توصیه می شود به غیبت، که غذای سگ های جهنم است و گوشت تن برادر مرده. 
توصیه می شود به دروغ که ظلمی کثیف و شاه کلید تمام بدی ها و زشتی هاست. 
توصیه می شود به چشم چرانی و تماشای فیلم ها، سی دی ها، وب ها و سایت های غیراخلاقی، که باعث آشفتگی روانی، افسردگی، بی حیایی و پاشیدن بنیان نازنین خانواده ها می شود. 
توصیه می شود به بد حجابی و حتی بی حجابی، برای کسانی که دوست دارند لگد به بخت خودشان بزنند و شبیه عروسک باشند، مخصوصاً عروسک خیمه شب بازی. 
توصیه می شود به تنبلی، کاهلی و سستی، به آن علت که باعث زیان و خسران در دنیا و آخرت می شود. 
توصیه می شود به روزه نگرفتن چون سپری است مستحکم در برابر عذاب الهی. 
توصیه می شود به دیر خوابیدن – حداقل یک، دوی شب – و پرخوری مخصوصاً در شب. این کار چند فایده دارد، از جمله: 
۱- دیر بیدار شدن 
۲- قضا شدن نماز صبح 
۳- خوب نخوابیدن 
۴- غفلت از نماز شب 
توصیه می شود به سر وقت نماز نخواندن، هر چند نخواندن افضل است. این کار را منفعت های بی شمار است که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن عاجز است. 
توصیه می شود به پس انداز کردن اموال و املاک منقول و غیرمنقول و نپرداختن خمس و زکات و صدقه به فقرا و نیازمندان که سبب شاد نبودن در زندگی، در لحظه مرگ و پس از آن یعنی روز قیامت می شود. 
توصیه می شود به شرکت نکردن در مجالس عزای حسینی، چون ضامن بقای اسلام است. 
توصیه می شود به قرآن نخواندن، چون:
اولاً راه مبارزه با من را به شما یاد می دهد؛ 
ثانیاً: زنگار غفلت را از دلتان می زداید، مخصوصاً غفلت از مرگ و معاد و قیامت را. 
در پایان اکیداً توصیه می­شود، جداً توصیه های ما را جدی بگیرید و اگر تا کنون توفیق عمل را پیدا ننموده اید بشتابید که بی، نه! باخبران گفته اند: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. 
به پایان آمد این دفتر، اما توصیه ها همچنان باقی است.


منبع: ابنا


 سایت شیعه نیوز