اندر نصایح ابلیس!

توصیه می‌شود به گوش دادن نوارهای ترانه، چرا که برای پرورش خوی حیوانی آدمی بسیار مؤثر است. 
توصیه می‌شود به غیبت، که غذای سگ‌های جهنم است و گوشت تن برادر مرده. 
توصیه می‌شود به دروغ که ظلمی کثیف و شاه کلید تمام بدی ها و زشتی هاست. 
توصیه می‌شود به چشم چرانی و تماشای فیلم ها، سی دی ها، وب ها و سایت‌های غیراخلاقی، که باعث آشفتگی روانی، افسردگی، بی حیایی و پاشیدن بنیان نازنین خانواده ها می‌شود. 
توصیه می‌شود به بد حجابی و حتی بی حجابی، برای کسانی که دوست دارند لگد به بخت خودشان بزنند و شبیه عروسک باشند، مخصوصاً عروسک خیمه شب بازی. 
توصیه می‌شود به تنبلی، کاهلی و سستی، به آن علت که باعث زیان و خسران در دنیا و آخرت می‌شود. 
توصیه می‌شود به روزه نگرفتن چون سپری است مستحکم در برابر عذاب الهی. 
توصیه می‌شود به دیر خوابیدن – حداقل یک، دوی شب – و پرخوری مخصوصاً در شب. این کار چند فایده دارد، از جمله: 
۱- دیر بیدار شدن 
۲- قضا شدن نماز صبح 
۳- خوب نخوابیدن 
۴- غفلت از نماز شب 
توصیه می‌شود به سر وقت نماز نخواندن، هر چند نخواندن افضل است. این کار را منفعت‌های بی شمار است که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن عاجز است. 
توصیه می‌شود به پس انداز کردن اموال و املاک منقول و غیرمنقول و نپرداختن خمس و زکات و صدقه به فقرا و نیازمندان که سبب شاد نبودن در زندگی، در لحظه مرگ و پس از آن یعنی روز قیامت می‌شود. 
توصیه می‌شود به شرکت نکردن در مجالس عزای حسینی، چون ضامن بقای اسلام است. 
توصیه می‌شود به قرآن نخواندن، چون:
اولاً راه مبارزه با من را به شما یاد می‌دهد؛ 
ثانیاً: زنگار غفلت را از دلتان می‌زداید، مخصوصاً غفلت از مرگ و معاد و قیامت را. 
در پایان اکیداً توصیه می­شود، جداً توصیه‌های ما را جدی بگیرید و اگر تا کنون توفیق عمل را پیدا ننموده اید بشتابید که بی، نه! باخبران گفته اند: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. 
به پایان آمد این دفتر، اما توصیه ها همچنان باقی است.


منبع: ابنا


 سایت شیعه نیوز