اندر قضیه پرده‌های کلیددار


خدای متعال می‌فرماید: «برشما گناهی نیست که بر خانه‌هایی که... صاحب کلید آن هستید بی‌اجازه واردشوید و از غذای آن خانه میل‌کنید.» (نور / ۶۱) 

یا للعجب وقتی خدای متعال از کلیدهای خانه سخن آورده، در عین حال عدّه‌ای به این فکر می‌افتند که لابد مدینه، درب چوبی نداشته و خانه‌ها پرده‌دار بودند، و خانه‌ها در دار نبودند!

و تاریخ می‌گوید قضایا از اول از این قبیل بی‌در و پیکر نبوده و اخیرا از این قبیل بی‌در و پیکر شده

و باقی قضایا و سه نقطه و علامت سؤال؟

برای دیدن کلیپ این جا