انتخاب امام زمان

سوالی که هنوز برای آن پاسخی دریافت نکرده ام این است که مگر برادران اهل سنت نمی‌گویند انتخاب خلیفه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) به دست مردم است و مردم با مشورت کردن خلیفه را انتخاب می‌کنند.

البته بماند که در این صورت نباید گفت خلیفه ی رسول خدا. این انتساب درست نمی‌باشد چون رسول خدا آن شخص را خلیفه ی خود نکرده است بلکه باید گفت خلیفه ی مردم. 
ولی حالا قبول می‌کنیم که مردم باید انتخاب کنند. چرا در این شرایط جهان امروز، شورا تشکیل نمی‌دهید تا یک شخص را به عنوان امام زمان انتخاب کنید؟ به نظر شما که شورا می‌تواند جانشین رسول خدا را مشخص کند. 
اگر قرار است مردم و شورا خلیفه را تعیین کنند پس بسم الله.