برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات مفضّل بن عمر

 

- مفضّل‏بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که به اصحابش می‏فرمود: هرکه خنکی و لذت دوستی ما را بر قلب خود احساس کند، باید مادرش را 
راوان دعا کند، که او به پدرش خیانت نورزیده‏است.
(بحارالانوار ۲۷ / ۱۴۶.)

- مفضّل‏بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: خدای متعال در فرمانروایی خویش یگانه بود، پس خود را به بندگانش شناساند، آن گاه امر خویش را به آنان واگذارد و بهشت خود را به آنان ارزانی داشت. پس هر یک از جنّ و انس را که خدا بخواهد دلش را پاکیزه سازد او را آشنای به ولایت ما کند. و هر که را خواهد که دلش را تاریک کند معرفت ما را از او باز دارد. سپس فرمود: ای مفضّل، به خدا سوگند که آدم مستحق آن نشد که خداوند او را به دست خویش بیافریند و از روح خود در او بدمد جز به داشتن ولایت علی علیه السلام، و خداوند با موسی سخن نگفت جز به داشتن ولایت علی علیه السلام، و عیسی‏بن مریم را نشانه‏ای برای جهانیان نساخت مگر با خضوع در برابر علی علیه السلام. سپس فرمود: خلاصه بگویم: هیچ آفریده‏ای شایستگی نظر عنایت حق را نیافت جز به فرمانبری از ما.

( بحارالانوار ۲۶ / ۲۹۴.)

- مفضّل‏بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره صراط پرسیدم، فرمود: صراط راه به سوی معرفت خداست، و آن دو صراط است: صراطی در دنیا و صراطی در آخرت؛ صراط در دنیا امامی است که اطاعتش واجب است، هر که او را در دنیا شناخت و از هدایت او پیروی کرد از پل صراطی که در آخرت روی دوزخ کشیده شده‏است می‏گذرد، و هر که در دنیا او را نشناخت قدمش از صراط در آخرت می‏لغزد و در آتش دوزخ سرنگون می‏گردد.

(بحارالانوار ۸ / ۶۶ و ۲۴ / ۱۱.)

 سایت فطرت