نام اموال

نحوه ی تملک صدیقه طاهرهسلام الله علیها

ارزش مقایسه ای

محل استقرار

وضعیت اموال پس از دست دادن پدرشان

۱

فدک

هبه(به دستور خداوند)

زیاد

هم جوار خیبر

مصادره شد

۲

باغ‌های هفت گانه

هبه

متوسط

مدینه

مصادره شد

۳

بخش‌هایی از دژ القموس از منطقه ی الکتیبه

۱-ارث

۲-سهم ذی القربی از خمس

زیاد

خیبر

مصادره شد

۴

باقی مانده ی زمین‌های بنی نضیر

ارث

متوسط

مدینه

مصادره شد

۷

بازار مَهروز

ارث

متوسط

مدینه

مصادره شد

۸

دژ سَلالم

ارث

بسیار زیاد

خیبر

مصادره شد

۹

دژ وطیح

ارث

زیاد

خیبر

مصادره شد

۱۰

وادی القری

ارث

بسیار زیاد

بین خیبر و شام

مصادره شد

۱۱

تَیماء

ارث

زیاد

بین خیبر و شام

مصادره شد


منبع: وبلاگ من هم شیعه هستمفاطمیه(س)