امام علی (علیه السلام) چقدر معتبر است؟

بر فرض محال که بر خلافت ابابکر هم اجماعی صورت گرفته باشد، آیا نمی‌دانید که ابن حزم، عالم بزرگ سنی می‌نویسد:"ولعنه الله علی کل اجماع یخرج عنه علی بن أبی طالب و من بحضرته من الصحابه"


 

لعنت خدا بر هر اجماعی که علی بن ابی طالب و اطرافیان او از صحابه در آن اجماع نباشند.(۱)


 

مگر نمی‌دانید امیرالمومنین از مخالفان سرسخت جریان سقیفه بوده است؟

_____________________
 

پی نوشت:

(١)المحلی، ابن حزم،۸/۳۹۸، مسئله ۱۷۷۰، کتاب الوصایا، اقوال المتاخرین فی حکم الوصیه بعتق اکثر من الثلث.