مولف: واحد پژوهش وتحقیق موعود
ناشر: موعود عصر(عج)
مترجم:
نوبت چاپ: دوم - ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۹۴
قیمت: ۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران، صندوق پستی ۸۳۴۷-۱۴۱۵۵ ۶۶۹۵۶۱۶۷-۶۶۹۵۶۱۶۸


"این کتا ب ازسری کتا ب های 40 حدیث است که حاوی احادیث امیرالمومنان علی (ع) درباره حضرت مهدی(عج)است.این 40حدیث در4 فصل اصلی:توصیف حضرت مهدی –