مولف: اکبر اسدعلی زاده
ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول۸۱
تعداد صفحات: ۱۰۶
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم بلوار امین موسسه امام صادق علیه السلام۲۹۱۵۱۵۲


امام عالم به اسرار قرآن امام و انفاق آشکار و پنهانامام و انفاق انگشتر به سایل در حال رکوععلی علیه السلام زبان گویای پیامبر صلی الله علیه و آله