امام زمان(عج) و اهل سنت (۳)

شمس الدین محمد بن احمد السفارینی الحنبلی، در کتاب"لوایح الانوار البَهیَّة"، و نیز منتخب آن به نام"اهوال یوم القیامة و علاماتها الکبری"چنین می‌نویسد:
«همانا از اصحاب و تابعان،(درباره ی ظهور موعود)،چندان روایات فراوان رسیده، که در مجموع، علم یقینی می‌آورد؛ پس ایمان به خروج مهدی واجب است؛ همان گونه که نزد دانشوران ثابت شده و در عقاید اهل سنت و جماعت،شکل گرفته و ترتیب یافته است.... حاصل کلام، آنچه اعتقادش واجب است؛همان می‌باشد که اخبار و آثارِ روشن و آشکار، بر آن دلالت دارد؛ و آن عقیده به وجود مهدی منتظر است که در زمان او دجّال، و نیز سید ما عیسی، خواهند آمد و مسیح، پشت سر مهدی، نماز صبح به جا خواهد آورد.مراد از تعبیر"المهدی"،هر جا که بدون مضاف یا پیوست به کار رود؛همو خواهد بود.»(۱)
همچنین ابوالفیض احمد بن محمد الغماری الشافعی در"إبراز الوهم المکنون"چنین می‌نویسد:
«... پس ایمان به خروج مهدی واجب است و اعتقاد به ظهور او به خاطر تصدیق سخن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)،حتمی و لازم می‌باشد؛ همانگونه که در کتب عقیدتی اهل سنت، و رسالات دانشوران امت، نوشته و ثابت گردیده است.»(۲)
***
۱)لوایح الانوار البهیّة،ج۲ ص ۸۷،اهوال یوم القیامة،ص ۳۱،۸۷و ۸۸
۲)إبراز الوهم المکنون، ص ۳ و ۴

قبلی