امام زمان(عج) و اهل سنت (۲)

شیخ منصور علی ناصف که از بزرگان الازهر به شمار می‌آید در تألیف خود"التاج الجامع فی احادیث الرسول"شماری از روایات نبوی را درباره حضرت مهدی (علیه السلام)می آورد و در ذیل آن ها چنین می‌نویسد:
«در میان علمای سلف و خلف مشهور است که در آخر الزّمان مردی از اهل بیت پیامبر،که نام او مهدی است، ظهور خواهد کرد.او بر همه ی کشورهای اسلامی استیلا خواهد یافت و مسلمانان همه پیرو او خواهند شد.او به عدل رفتار می‌کند،و دین را قوت می‌بخشد... سخنان و احادیث پیامبر رادرباره ی مهدی، جماعتی از نیکان اصحاب پیامبر، نقل کرده اند و آن احادیث را بزرگان محدثین، در کتابهای خود، با اسناد و مدارک گرد آورده اند. محدثان بزرگی مانند ابوداوود، ترمذی، ابن ماجه، طبرانی، ابویعلی، بزاز،امام احمد حنبل و حاکم نیشابوری... جزو ناقلان احادیث مهدی هستند.»(۱)

همچنین ابن حجر،احمد بن مجمدالهیتمی الشّافعی، در کتاب خویش موسوم به"القولُ المُختصَر فی علاماتِ المَهدی المُنتظَر"چنین می‌نویسد:
«آنچه اعتقاد بدان، به دلیل احادیث صحیح،معین و مسلم شده؛ وجود مهدی منتظر است که در زمان او، دجّال و نیز مسیح خواهند آمد. پس هر جا که کلمه ی"المهدی"بدون قید یا اضافه، به کار رفته باشد؛مقصود،هم ایشان است.»(۲)
***
۱)التاج الجامع للاصول ۵/۳۴۱ ۲)القول المختصر، ص ۷۴

قبلی بعدی