امام زمان(عج) در انجیل(۲)

در انجیل مرقس به نقل از حضرت عیسی باب ۱۳ آیات ۳۰ تا ۳۷ این گونه آمده است:
«ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر(۱) هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بیدار شده، دعا کنید! زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.»
«مثل کسی که عازم سفر شده، خانه ی خود را وا می‌گذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند پس بیدار باشید. زیرا نمی‌دانید که در چه وقت صاحب خانه می‌آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آنچه به شما می‌گویم به همه می‌گویم، بیدار باشید!.»
***
۱) مقصود از تعبیر پدر در انجیل‌های تحریف شده ی موجود، خدای متعال است.