امام زمان(عج) در انجیل(۱)

در باب ۲۴ و ۲۵ از انجیل متی چنین می‌خوانیم:
«و چون (عیسی) به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند: به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت:... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف سینه زنی کنند(۱) و پسر انسان راببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می‌آید و فرشتگان خود را با صورِ بلندآواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه، از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد... آسمان و زمین زایل خواهند شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد،حتی ملایکه ی آسمان جر پدر من(۲) و بس. لیکن چنانچه ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود... پس بیدار باشید زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعت خداوند شما می‌آید...»
***
۱)یعنی در آن دوران همه به بیچارگی می‌افتند و بر سر و سینه می‌زنند.
۲)مقصود از تعبیر پدر در انجیل‌های تحریف شده ی موجود، خدای متعال است.