امام زمان(عج) در انجیل(1)

در باب 24 و 25 از انجیل متی چنین می خوانیم:
«و چون (عیسی) به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند: به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت:... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف سینه زنی کنند(1) و پسر انسان راببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با صورِ بلندآواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه، از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد... آسمان و زمین زایل خواهند شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد،حتی ملایکه ی آسمان جر پدر من(2) و بس. لیکن چنانچه ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود... پس بیدار باشید زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید...»
***
1)یعنی در آن دوران همه به بیچارگی می افتند و بر سر و سینه می زنند.
2)مقصود از تعبیر پدر در انجیل های تحریف شده ی موجود، خدای متعال است.