امام حسین (علیه السلام) از منظر رسول الله (صلی الله علیه و آله)

عمران بن حصین می‌گوید: روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به من فرمودند: «ای عمران! هرچیزی در دل جایگاهی دارد، اما هیچ چیز همانند این دو جوان (امام حسن و امام حسین) در قلب من از منزلت برتر و بیشتری برخوردار نیست.»

عمران می‌گوید: عرض کردم یا رسول الله(صلی الله علیه و آله) چه چیزی موجب شده که این همه آن دو بزرگوار را دوست می‌دارید؟ حضرت فرمودند: «ای عمران آنچه بر تو پوشیده بسیار بیشتر از آنی است که به آن اطلاع پیدا کرده ای، خداوند متعال به من دستور داده که این دو را دوست داشته باشم.»

عروة الوثقی الهی
امام محمد باقر(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل می‌کنند که آن حضرت فرمودند: «هر کس بخواهد به عروة الوثقی ـ که خداوند متعال در قرآن فرموده است که هرگز گسسته نمی‌شود ـ چنگ بزند باید علی(علیه السلام)، فاطمه(سلام الله علیها)، امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) را دوست بدارد؛ زیرا خداوند متعال در عرش عظمت و جلال خود آنها را دوست می‌دارد.»

مشعل هدایت و کشتی نجات
نقل شده است که روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به امام حسین(علیه السلام) که از در وارد شدند، فرمودند: «خوش آمدی ای زینت آسمان ها و زمین!» یکی از حاضران به نام ابی بن کعب [با تعجب] عرض کرد. یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)، آیا جز شما کسی دیگر هم زینت آسمان ها و زمین محسوب می‌شود؟ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «ای ابی بن کعب، سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرد، همانا حسین بن علی(علیه السلام) در آسمان ها از روی زمین بیشتر شناخته شده است. نام او در عرش الهی این گونه نوشته شده است: اِنّ الحُسینَ مِصباحُ الهُدی و سفینةُ النّجاة؛ همانا حسین مشعل هدایت و کشتی نجات است.»

امانت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)
وقتی مردم به منظور بیعت با علی بن ابیطالب(علیه السلام) به آن حضرت مراجعه کردند، آن حضرت از جمله کارهایی که انجام دادند این بود که امام حسن و امام حسین(علیه السلام) را در بر گرفته و رو به طرف مردم کردند و فرمودند: «ای مردم شاهد باشید و گواهی بدهید که این دو، فرزندان پیامبرند و ودیعه‌هایی هستند که آن حضرت آنها را در بین شما به جای نهادند و از شما خواسته اند که آنها را حفظ کنید. اینک من نیز این دو را به عنوان امانت به شما می‌سپارم. از آنها به طور کامل مراقبت کنید و بدانید که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در روز قیامت از شما درباره حفظ این دو ودیعه اش پرسش و بازخواست خواهد کرد.»

سرور و سید جوانان بهشت
علمای شیعه و سنی در چندین مورد از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده اند که می‌گوید: من بارها از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) درباره حسین بن علی(علیه السلام) شنیدم که می‌فرمودند: «کسی که دوست دارد به سرور جوانان اهل بهشت نگاه کند و او را بشناسد به حسین بن علی(علیه السلام) نگاه کند» و در روایت دیگر از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) روایت شده که: «حسن و حسین علیه السلام سروران جوانان اهل بهشتند.»

گل‌های باغ نبوت
ابو ایوب انصاری می‌گوید: روزی به خدمت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) رسیدم. دیدم امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) در کنار آن حضرت مشغول بازی اند و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با تمام وجود به آن دو بزرگوار محبت می‌کنند و آنها را در آغوش می‌گیرند. عرض کردم: یا رسول الله(صلی الله علیه و آله) آیا آن دو بزرگوار را دوست داری؟ حضرت فرمودند: «چگونه آنها را دوست نداشته باشم، در حالی که این دو گُل‌های من هستند و من آنها را می‌بویم و از رایحه‌های آن دو بهره مند می‌شوم» و در روایت دیگر آمده که حضرت فرمودند: «این دو، دو گل من در دنیا هستند. هرکس مرا دوست می‌دارد این دو را نیز باید دوست بدارد.»
 

 

 شیعه نیوز