مولف: مهدی فقیه ایمانی
ناشر: واحد تحقیق مجمع الغدیر مشهد
مترجم:
نوبت چاپ: بهار۷۵
تعداد صفحات: ۲۵۸
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


بر اساس منابع علمی و مصادر حدیثی، فقهی، کلامی، تاریخی و رجالی اهل سنت