امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام

مولف: سید مرتضی علم الهدی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/1378
تعداد صفحات: 128
قیمت: 4000 ریال
مشخصات ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران


غیبت، اصل ولزوم امامت و لزوم عصمت و دیدگاه سایر فرقه ها و فرق بین غیبت و عدم وجود و...مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است.