امامت و غیبت

مولف: سید مرتضی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم زمستان78
تعداد صفحات: 128
قیمت: 4000 ریال
مشخصات ناشر: قم-02523253340


امامت و غیبت از دیدگاه کلام ترجمه کتاب المقنع فی الغیبة زندگی سید مرتضی امامت و عصمت غیبت آگاهی امام علیه السلام در زمان غیبت