کتاب امامت و غیبت


مولف: سید مرتضی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم زمستان۷۸
تعداد صفحات: ۱۲۸
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم-۰۲۵۲۳۲۵۳۳۴۰امامت و غیبت از دیدگاه کلام ترجمه کتاب المقنع فی الغیبةزندگی سید مرتضیامامت و عصمتغیبتآگاهی امام علیه السلام در زمان غیبت