کتاب امامت تطبیقی


مولف: دکتر عبدالعلی موحدی
ناشر: انتشارات راد نگار
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاییز ۸۵
تعداد صفحات: ۲۸۰
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:جلد اول از مجموعه:"مباحثی در خلافت و امامت"پژوهشی در مفهوم امامت از دیدگاه شیعه و اهل تسننشیون پیامبراکرم{صلی الله علیه و آله}(تبلیغ و تبیین وحی،