السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته

همه مسلمانان روزی ۵ بار این جمله را می‌گویند، تکرار می‌کنند و سلام می‌دهند. آنان با این کلمات پیامبرشان را مورد خطاب قرار می‌دهند.
در انتهای فریضه، آن چنان سلام نماز را به سلام بر نبی صلی الله علیه و آله گره می‌زنند انگاری که باور دارند ایشان صدایشان را می‌شنوند و پاسخ می‌دهند.
آری، این باوری است درست و عقیده ای است پا برجا. پیامبر صدای این سلام را می‌شنوند. اگر نمی‌شنیدند این حکم، حکمی بیهوده بود! و دستور بیهوده از جانب خداوند محال است.
اما افسوس و صد افسوس. چه بسیار که هر روز نمازشان را به این کلام خاتمه می‌دهند ولی زنده بودن روح و شنوا بودن آن را انکار می‌کنند! آن هم روح پیامبرشان را. 
راستی می‌دانستی اهل وهابیت -که زندگی را فقط در جسم می‌دانند- هم در انتهای نماز سلام می‌کنند و می‌گویند:
السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته
 فطرت