السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته

همه مسلمانان روزی ۵ بار این جمله را می گویند، تکرار می کنند و سلام می دهند. آنان با این کلمات پیامبرشان را مورد خطاب قرار می دهند.
در انتهای فریضه، آن چنان سلام نماز را به سلام بر نبی صلی الله علیه و آله گره می زنند انگاری که باور دارند ایشان صدایشان را می شنوند و پاسخ می دهند.
آری، این باوری است درست و عقیده ای است پا برجا. پیامبر صدای این سلام را می شنوند. اگر نمی شنیدند این حکم، حکمی بیهوده بود! و دستور بیهوده از جانب خداوند محال است.
اما افسوس و صد افسوس. چه بسیار که هر روز نمازشان را به این کلام خاتمه می دهند ولی زنده بودن روح و شنوا بودن آن را انکار می کنند! آن هم روح پیامبرشان را. 
راستی می دانستی اهل وهابیت -که زندگی را فقط در جسم می دانند- هم در انتهای نماز سلام می کنند و می گویند:
السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته
 فطرت