التماس دعا یعنی چه؟

فارغ از این که عبارت"التماس دعا"امروزه در محاورات فرهنگی و تصویری به متنی طنز و حاکی از ارسال پیام‌های متلک وار تبدیل شده است اما این درخواست در عمق وجود تک تک ما یک باور ریشه دار است. تصور کنید اوقاتی که درمانده و وامانده شده اید-البته خدای ناکرده- و جز دعا به درگاه خداوند متعال راهی نمی‌یابید. در این لحظات به هر کسی که می‌رسید می‌خواهید او هم شما را دعا کند. خصوصاً اگر آن فرد را فردی مؤمن، درست کار و شایسته می‌دانید. یا زمانی که کسی را در راه یک سفر معنوی و زیارتی بدرقه می‌کنید و از او می‌خواهید که ً دعا کند بیمار شما شفا یابد و یا این که مثلاً شما هم به سفر حج مشرف شوید.

تمام این ها نمونه‌های بارزی است از پذیرش و باورداشت تاثیر دعای دیگران برای ما. این باور داشت در جمله ای معروف در فرهنگ ما خودش را نشان داده است همان که می‌گوییم:"التماس دعا"

خوب است یادآوری کنیم ماهیت شفاعت هم همین است. یعنی وقتی از کسی می‌خواهیم برایمان دعا کند درواقع از وی طلب شفاعت کرده ایم. چنین موضوعی به این سادگی، مفهومی عمیق به عنوان شفاعت را بردوش دارد. این در حالی است که برخی مواقع، تحت تاثیر برادران دوست داشتنی! وهابی فکر می‌کنیم طلب شفاعت یک کار فجیع، غیر انسانی و نامنطبق با تمام آموزه‌های دینی و اخلاقی است!!

قرار نیست این متن سر شما را درد بیاورد و وقت شما را بگیرد. فقط می‌خواهیم بگوییم اگر کسی به شما گفت شفاعت شرک به خداست به او بگویید:
"التماس دعا"

منبع: وبلاگ من هم شیعه هستم