اقرار ابوبکر به ایمان ابوطالب(علیه السلام)

طبرانی و دیگران آورده اند که:جاء أبو بکر رضی الله عنه بأبیه أبی قحافة إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم یقوده شیخ أعمی یوم فتح مکة، فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم: ألا ترکت الشیخ حتی نأتیه؟

قال: أردت أن یؤجر و الله لأنا کنت بإسلام أبی طالب أشد فرحا منی بإسلام أبی، ألتمس بذلک قرة عینک، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صدقت. 
بعد از فتح مکه مکرمه، ابوبکر پدرش ابوقحافه را که پیرمردی نابینا بود، آورد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چرا این پیرمرد نابینا را آوردی اینجا، ما باید می‌رفتیم به دیدن او؟

ابوبکر گفت: خواستم که خداوند به او پاداش دهد. بعد ابوبکر گفت: من از اسلام آوردن ابوطالب به مراتب خوشحال تر هستم تا اسلام آوردن پدرم و می‌خواهم با این کار تو را خوشحال کنم. 
(معجم کبیر طبرانی، ج۹، ص۴۰ - مجمع الزواید هیثمی، ج۶، ص۱۷۴ - تاریخ دمشق ابن عساکر، ج۶۶، ص۳۲۶ - الإصابة ابن حجر، ج۷، ص۲۰۰)