کتاب افشای یک توطیه


مولف: شیخ علی آل محسن
ناشر: نشر مشعر
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۸۳
تعداد صفحات: ۳۲۰
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:پاسخی به کتاب اهل بیت[علیهم السلام] از خود دفاع میکنندسید حسین موسوی کیست؟عبدالله بن سبانگاه شیعیان به سنیان