اغلب پزشکان معتقدند مذهب در روند سلامتی بیماران مفید است

تیمی از پزشکان آمریکایی معتقدند که مذهب می‌تواند تاثیر مهمی روی سلامتی بیماران بگذارد. ارتباط بین مذهب و بهبودی مساله ای است که جهان پزشکی در مورد آن بحث می‌کند. پزشکان بیماران مختلفی را جمع کردند تا میزان اعتقاد آنها را بسنجند این بیماران از سنین جوانی تا حدود ۶۵ سال بودند آمار نشان می‌دهد که کسانی که اعتقاد قوی داشتند سن میانگین شان ۴۹ سال بود. حدود ۸۵ درصد از پزشکان معتقدند که مذهب می‌تواند تاثیر مثبتی را بر روی سلامتی افراد داشته باشد اما ۶ درصد معتقدند که اعتقاد به مذهب سبب تغییر نتیجه پزشکی می‌شود. پزشکان دیگر معتقدند که مذهب اغلب سبب احساسات منفی از قبیل گناه و اضطراب می‌شود و ۲ درصد دیگر معتقدند که اعتقاد سبب کاهش بهبودی و درمان می‌شود.سایت اخبار شیعیان