یکی از اعضای خانواده‌ات کور است

ماجرای خالقیت و شفا دادن و مرده زنده کردن و.... را خواندی؟اگر جواب مثبت است ادامه را بخوان، اگر هم نه کلیک کن، تا اول مقدمه را بخوانی.

/>

فرض کن ۲۰۰۰ سال پیش در منطقه شامات، زندگی می‌کنیم.پیامبر بزرگوار حضرت عیسی مسیح –که سلام خداوند بر او باد- را نیز درک می‌کنیم.می‌شنویم که ایشان کور را شفا می‌دهند، مرده را زنده می‌کنند و از گل پرنده ای خلق می‌کنند به اذن خدا.
بازهم توسن خیال را جلوتر ببر و فرض کن یکی از عزیزترین اعضای خانوانده ات کور مادر زاد است و می‎خواهی او را به نزد حضرت عیسی علیه السلام ببری.

به نزدشان میروی... به ادب سلام می‌دهی....پیامبر خداست...سلامت را پاسخ می‌دهند...خواسته‌ات را چگونه مطرح می‌کنی؟

می‌گویی ای پیامبر بزرگ، از خدا بخواهید که فلانی را شفا دهد؟
یا می‌گویی: به اذن الله چنین کنید و او را شفا دهید؟
یا این را هم می‌توانی بگویی:
ای پیامبر خدا، بوسیله‌ی آنچه خدا به شماموهبت کرده، بیمارم را شفا بدهید

آیا جمله آخر شرک بود؟خطا بود؟آیا اگر کسی چنین سخنی گفت، می‌توان به جرم کفر، حکم قتلش را صادر کند؟
بیشتر بیاندیش و بدان که ما نیز با امام رضای خود از نوع جمله سوم به راحتی سخن میرانیم،به راحتی....
 

(اگر دوست داشتی کلیک کن)فطرت