اعجاز دیگری از قرآن

آقای دکتر طارق الشیودان اخیراً کشفیات بسیار جالب، قابل توجه و تعمقی در آیات قرآن، به شرح زیر داشته‌اند: 
برابری یک چیز با چیز دیگر، به عبارتی برابری اضداد! 
مثال: برابری مرد با زن. 
هر چند این نکته از لحاظ دستور زبان عجیب می‌نماید، لیکن آنچه برابر مجموع آیات قرآن مجید آشکار می‌گردد این است که: 
کلمه مرد ۲۴ بار در قرآن مقدس آمده است. 
همچنین کلمه زن نیز ۲۴ بار در قرآن مقدس آمده است. 
یعنی ۲۴ = ۲۴ 
سپس مطابق آنالیز آیات مختلف مشخص شده که این همسانی در تنقیضات در تمامی قرآن کریم صادق است. قرآن مجید مشخص می‌کند که یک چیز با چیز دیگری (یا به عبارتی با متضاد خود و یا ریشه خود) برابر است. 
در ادامه نتایج شگفت‌آور حاصل از محاسبه کلمات عربی قرآن مجید و رمز اعداد را خواهید یافت. 
کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید 
دنیا (یکی از نام‌های زندگی): ١١۵ 
آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): ١١۵ 
ملایکه: ٨٨ 
شیاطین: ٨٨ 
زندگی: ١۴۵ 
مرگ: ١۴۵ 
سود: ۵٠ 
زیان: ۵٠ 
ملت (مردم): ۵٠ 
پیامبران: ۵٠ 
ابلیس(پادشاه شیاطین): ١١ 
پناه‌جویی از شرّ ابلیس: ١١ 
مصیبت: ٧۵ 
شکر: ٧۵ 
صدقه: ٧٣ 
رضایت: ٧٣ 
فریب خوردگان (گمراه شدگان): ١٧ 
مردگان (مردم مرده): ١٧ 
مسلمین: ۴١ 
جهاد: ۴١ 
طلا: ٨ 
زندگی راحت: ٨ 
جادو: ۶٠ 
فتنه: ۶٠ 
زکات: ٣٢ 
برکت: ٣٢ 
ذهن: ۴٩ 
نور: ۴٩ 
زبان: ٢۵ 
موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵ 
آرزو: ٨ 
ترس: ٨ 
آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨ 
تبلیغ کردن: ١٨ 
سختی: ١١۴ 
صبر: ١١۴ 
محمد (صلوات الله علیه): ۴ 
شریعت (آموزه‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله): ۴ 
مرد: ٢۴ 
زن: ٢۴ 
و نیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده‌اند نگاهی داشته باشیم: 
نماز: ۵ 
ماه: ١٢ 
روز: ٣۶۵ 
دریا: ٣٢، زمین (خشکی): ١٣ 
%٧١٫١١١١١١١١=٣٢/۴۵*١٠٠q = دریا 
%٢۵٫٨٨٨٨٨٨٨٩=۴۵/١٣*١٠٠q = خشکی 
۴۵ = ٣٢ + خشکی + دریا = ١٣ 
%١٠٠=(% دریا (٧١٫١١١١١١١١ %)+خشکی(٢۵٫٨٨٨٨٨٨٨٩ 
دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ٧١٫١١١ % و خشکی ٢٨٫٨٨٩ % از کره زمین را فراگرفته است. 
آیا می‌توان گفت که این‌ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجید آمده است؟ 
پرسش این است که چه کسی این علم را به پیامبر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) آموخته است؟ 
پاسخ بی اختیار در ذهن خواهد درخشید. 
خداوند قادر مطلق این همه را بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قالب قرآن، کلام وحی آموخت. 
آیه ٨٧ از سورهء انبیاء: 
لا اِلهَ اِلاّ اَنت سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمین. 
سُبحانَ اللهِ و بِحَمدِهِ سُبحانَ اللهِ العَظیم.

منبع خبر: تبیان 
 سایت شیعه نیوز