برخی تصور می‌کنند اعتقاد به قیام حضرت مهدی(علیه السلام) و حکومت جهانی او مخصوص شیعه و پیروان مکتب اهل بیت(علیه السلام) است. بر خلاف این تصور باید تمامی فرقه‌های اسلامی بدون استثنا ظهور مردی از دودمان پیامبر را در آخر الزمان به نام مهدی که دنیا را پر از عدل و داد می‌کند پذیرفته اند و روایت آن را در کتب خود از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند. 
کتاب‌های فراوانی در این زمینه به وسیله دانشمندان اهل سنّت و علمای شیعه بر اساس روایات قطعی و متواتر نگاشته شده است. ابن قیّم جوزیه در المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، جلال الدین سیوطی و ابوالحسن محمّد بن حسین بن عاصم سحری در الحاوی للفتاوی، علامه مناوی درفیض القدیر، حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، قاضی شوکانی در ابراز الوهم المکنون، ابن حجر هیتمی در الصواعق المحرقة، تفتازانی درشرح مقاصد وشیخ ناصرالدین البانی بر تواتر آنها تاکید کرده اند. 
بزرگان و نویسندگان سنی مذهب دیگری چون: مبار کفوری، احمد بن محمّد بن صدیق، سفارینی حنبلی، سید محمّد صدیق حسن، ابوالخطیب محمّد شمس الحق، عظیم آبادی، شیخ ابوالحسین آبری، برزنجی، شیخ محمّد خضر حسین، ابو الاعلی مودودی، احمد زینی دحلان، شیخ منصور علی ناصف، قرمانی دمشقی بر تواتر احادیث مهدوی صحه گذاشته اند. حتّی متعصّب ترین فرقه‌های اسلامی یعنی وهّابی ها نیز آن را پذیرفته و به متواتر بودن احادیث آن اعتراف کرده اند. 
شاهد این مطلب بیانیه ای است که چند سال قبل از طرف «رابطة العالم الاسلامی» که شدیداً زیر نفوذ وهابی ها و دولت سعودی است، ‌در پاسخ به سؤالی که از آن‌ها دربارة ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) شده بود، صادر گردید. 
این بیانیه در پاسخ یکی از اهالی کنیا به نام «ابومحمد» گفته است: ابن تیمیّه مؤسّس مذهب وهابیان احادیث مربوط به مهدی(علیه السلام) را نیز پذیرفته است.... به هنگام ظهور فساد در جهان و نشر کفر و ظلم، خداوند جهان را به وسیله مهدی پر از عدل و داد می‌کند، آن گونه که از ظلم و جور پر شده است. او آخرین خلیفه راشدین دوازده گانه است که پیامبر طبق کتاب‌های صحاح از آن خبر داده است. 
در پایان این بیانیه چنین نتیجه گیری می‌شود: بنابراین اعتقاد به ظهور مهدی بر هر مسلمانی واجب است و این جزء عقاید اهل سنّت و جماعت است و هیچ کس جز افراد نادان و بی خبر یا بدعتگذار آن را انکار نمی‌کند.


 //سایت شیعه نیوز