اعتقاد شیعه در خصوص سنت‌های رایج در عزاداری چیست؟

صورت‌های عزاداری دو دسته است.

۱- دسته ی اول مصادیقی است که در روایات آمده و سند و دلالتش نیز مخدوش نیست: مثل بکا و ابکا.

۲- دسته‌ی دوم صورت‌هایی از عزاداری است که یا در روایات نیامده و یا این که در روایاتی آمده که به لحاظ سند یا دلالت مخدوشند.

* اما نکته ی قابل توجه در رابطه با مصادیق دسته ی دوم این است که چون عزاداری مشمول بعضی از توصیه ی کلی شرعی، از جمله تعظیم شعایر الاهی میشود، رُجحان پیدا می‌کند؛ یعنی اگر کسی به قصد قربت انجام دهد، ان شاء الله مشمول اجر الهی قرار میگیرد، گرچه استحباب قایل شدن برای این مصادیق، شرعا صحیح نیست.

(رجحان، یکی از اصطلاحات علم اصول است)

 

 

 سایت فطرت