اعتراض خلیفه به قانون خودش

عمر بن خطاب می‌گوید:

بیعت ابی بکر امری ناگهانی و بدون مشورت بود که خدا شرش را نگه داشت. پس از این اگر کسی بدون مشورت با مسلمین. با کسی بیعت کند بیعتش باطل است و بیعت کننده و بیعت شونده باید کشته شوند.

إنما کانت بیعة أبی بکر فلتة وتمت الا وانها قد کانت کذلک ولکن الله وقی شرها ولیس منکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبایع هو ولا الذی بایعه تغرة ان یقتلا
صحیح البخاری - البخاری - ج ۸ - ص ۲۶

نتایج 
۱-خلافت خلیفه اول، انتخاب نبود که کودتا بود.(البته عمربن خطاب نقش خود در خلافت ابوبکر را فراموش کرده بود)
۲-خلیفه ی دوم نحوه ی به خلافت رسیدن خودش را هم از یاد برده بود.(وصیت)
۳-منظور خلیفه از مشورت با مسلمانان تشکیل یک شورای شش نفره برای انتخاب عثمان بود، نه بیشتر از آن.