شما - برادران اهل سنت - می‌گویید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: « اصحابی کالنجوم بایّهم اقتدیتم اهتیدیتم » اصحاب من مانند ستارگان اند، از هر کدام پیروی کنید هدایت می‌شوید.

سعد بن عباده انصار که از صحابه به شمار می‌آید هرگز با ابوبکر بیعت نکرد، یعنی او را به خلافت قبول نداشت.[۱] چرا کسانی را که خلافت ابوبکر را قبول ندارند و پیرو سعد بن عباده می‌باشند، هدایت یافته نمی‌دانید؟پی‌نوشت:

[۱] عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه در شرح حال سعد می‌گوید: « قصته فی تخلفه عن بیعه ابی بکر مشهوره » جریان عدم بیعت سعد با ابوبکر مشهور و معروف است. ۸۰/۳ و الکامل فی التاریخ، حوادث سنه ۱۱، حدیث السقیفه و خلافه ابی بکر ۳۳۱/۲.

 

/