رسول خدا صلی الله علیه و آله دو یادگار قرآن و اهل بیت را برای نجات از گمراهی امت معرفی فرمودند و به کشتی نوح مثال زدند تا راز نجات از هلاکت را به ما ب