در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (علیه السلام) کسی دروغ نمی‎گوید، خیانت نمی‎کند، دزدی و اختلاس نمی‎کند، ظلم و ستم روا نمی‎دارد، حق کسی را  ضایع نمی‎کند، مال و ثروت را نابود نمی‎کند، نعمت‎های خدا را ذایل نمی‎کند، بر یتیمان و مستمندان بی‎خیال و بی‎تفاوت عبور نمی‎کند...

در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (علیه السلام) درستکاری پیشه می‎کنند، صداقت به خرج می‎دهند، حقوق یکدیگر را رعایت می‎کنند، همسایه را مراقبت و بزرگان را کرامت می‎کنند...

در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (علیه السلام) ...تحریریه سایت فطرت