کتاب اسرار آل محمدصلی الله علیه و آله


مولف: ابوصادق سلیم بن قیس هلالی
ناشر: الهادی
مترجم: اسماعیل انصاری زنجانی
نوبت چاپ: دوم ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۷۷۲
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم صفاییه، پلاک ۷۵۹ تلفن ۷۳۷۰۰۱خلاصه ای از زندگانی سلیم و تاریخچه کتاببررسی و تحقیق درباره کتاب سلیممتن کتاب