پیامبر خدا(صلی الله علیه واله) در خصوص جایگاه استغفار فرمودند:"بهترین دعا، آمرزش خواهی است۱". امام صادق(علیه السلام) نیز در پاسخ به این سوال که چه استغفاری مانع نوشتن گناه می‌شود؟ فرمودند:"هرگاه بنده گناهی مرتکب شود، از بامداد تا شب به او مهلت داده می‏‌شود. اگر آمرزش خواست، آن گناه برایش نوشته نمی‏‌شود۲". 


امیرالمومنین (علیه السلام) نیز درباره این که هرکس نعمت استغفار بیابد از چه نعمتی محروم نمی‌شود؟ می‌فرمایند:"به هر کس (نعمت) آمرزش خواهی داده شود، از آمرزیده شدن محروم نشود۳". رسول مکرم اسلام همچنین ارزش پیامد استغفار زیاد را چنین توصیف می‌فرمایند:"هر کس زیاد آمرزش بخواهد، خداوند از هر غمی برای او گشایشی قرار دهد و از هر تنگنایی برون شوی۴". امیرالمومنین (علیه السلام) نیز درباره این که خود را با استغفار، معطر کردن چه ثمره‌ای دارد؟ فرمودند:"با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند۵". 

منابع احادیث: 
۱- الکافی: ۲ / ۵۰۴ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۶ 
۲- الکافی: ۲ / ۴۳۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة:۴۲۸ 
۳- نهج البلاغة: الحکمة ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸ 
۴- نور الثقلین: ۵ / ۳۵۷ / ۴۵ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸ 
۵- بحار الأنوار: ۹۳ / ۲۷۸ / ۷ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸ 
 شیعه نیوز