اسباب النزول

نامش علی بن احمد الواحدی نیسابوری است. خودش می‌گوید: کتابی را نوشتم که شان نزول‌ها را در خود جمع کرده باشد تا جویندگان و دوست‌داران شان نزول‌ها راستی‌ها را در یابند و دروغ‌ها را بشناسند و گمشده خویش را در یابند. البته این را خودش می‌گوید نه ما! اصولاً کتب اهل سنت برای ما حجتی برای دین‌داری نیست. فقط گاهی برای خودشان به کتاب‌های خودشان استناد می‌کنیم. علی بن احمد الواحدی نیسابوری نام کتابش را گذاشته: اسباب النزول.

او هم مثل خیلی‌های دیگر در کتابش اعتراف می‌کند که آیه‌ی"یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک"در شان مولانا علی بن ابیطالب صلوات الله علیه در روز غدیر نازل شده است.

منبع: اسلام تکس