مولف: سعید ایوب
ناشر: مرکز بررسی‌های اسلامی الغدیر
مترجم: سیدحسن اسلامی
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۶۵۹
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: قم


ترجمه کتاب معالم الفتن، نظرات فی حرکة الاسلام و تاریخ المسلمینبرنامه شیطانولایت و نورنگاهی به سقیفه بنی ساعدهامیران فتنه ها