از فرمایشات گهربار امام علی (علیه السلام)

از موسی بن جعفر از پدر بزرگوارشان از جد بزرگوارشان از علی بن الحسین (علیه السلام) از پدر گرامیشان روایت شده که فرمودند:
روزی امیرالمومنین (علیه السلام) به همراه اصحاب خود در مسجد نشسته بودند... [در همین حین]، زید بن صوحان عبدی عرض کرد: یا امیرالمومنین، کدام سلطان قوت و قدرتش بیشتر است؟ فرمود: مرگ. 
عرض کرد: کدام چیز ذلتش بیشتر است؟
فرمود: حرص بر جمع کردن مال دنیا.
عرض کرد: کدام فقر از همه سخت‌تر است؟
فرمود: کفر بعد از ایمان. 
عرض کرد: کدام دعوت از همه گمراه کننده تر است؟
فرمود: کسی که مردم را به آنچه خود ندارد فرا می‌خواند. 
عرض کرد: کدام عمل افضل است؟ 
فرمود: تقوی. 
عرض کرد: کدام عمل رستگار کننده تر است؟ 
فرمود: طلب کردن آنچه نزد خداوند است. 
عرض کرد: کدام همنشین از همه بدتر است؟
فرمود: آنکه گناهان را نزد انسان زیبا جلوه دهد.
عرض کرد: کدام یک از مردم شقاوتی بیشتر دارد؟ 
فرمود: کسی که دین خود را به دنیای دیگران بفروشد. 
عرض کرد: کدام شخص از همه نیرومند‌تر است؟ 
فرمود: آنکه بردباریش بیشتر باشد. 
عرض کرد: کدام شخص از همه بخیل‌تر است؟ 
فرمود: آنکه از راه حرام مالی بدست می‌آورد.
عرض کرد: کدام شخص از همه زرنگتر است؟ 
فرمود: آنکه هدایتش را از گمراهیش تشخیص دهد، پس بسوی هدایتش گرایش یابد. 
عرض کرد: چه کسی شایسته‌تر است تا بین مردم داوری کند؟
فرمود: آنکه خشمگین نشود. 
عرض کرد: کدام شخص ثبات رای بیشتری دارد؟ 
فرمود: آنکه مردم او را به خودش و دنیا نیز با زرق و برق خود او را فریب ندهند.
عرض کرد: کدام شخص نادان‌تر است؟ 
فرمود: کسی که فریب دنیا را بخورد در حالیکه دگرگونی احوال آنرا می‌بیند.
عرض کرد: چه کسی حسرتش بیشتر است؟ 
فرمود: آن که دنیا و آخرت را تحریم کند که این زیان آشکار است.
عرض کرد: کدام شخص نابیناست؟
فرمود: آنکه برای خدا عملی انجام نداده و از خدا انتظار پاداش داشته باشد. 
عرض کرد: کدام قناعت افضل است؟
فرمود: کسی که به آنچه خداوند به او داده قناعت کند. 
عرض کرد: کدام مصیبت شدیدتر است؟ 
فرمود: مصائب در امور دین. 
عرض کرد: کدام عمل نزد خداوند محبوب‌تر است؟
فرمود: انتظار فرج.
عرض کرد: چه کسی نزد خداوند برتر است؟
فرمود: آنکه بیشتر از خدا می‌ترسد، و تقوی و زهد بیشتری دارد.
عرض کرد: کدام سخن نزد خداوند برتر است؟ 
فرمود: زیاد به یاد خدا بودن و تضرع به درگاه او بوسیله دعا. 
عرض کرد: کدام گفتار از همه صحیح‌تر است؟ 
فرمود: گواهی به یگانگی خداوند دادن.
عرض کرد: کدام عمل نزد خدا بزرگتر است؟
فرمود: تسلیم در برابر او و پرهیزکاری و ورع. 
عرض کرد: کدام یک از مردم راستگوتر است؟
فرمود: آنکه در میدان جنگ راست بگوید.

«برگرفته از کتاب"من لا یحضره الفقیه"، جلد ۴، صفحه ۳۸۱، تالیف شیخ صدوق»سایت فطرت