کتاب از این صبح روشن(اثبات سند زیارت عاشورا)


مولف: سیدمحمدحسن مومنی
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: پاییز/۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۳۷۶
قیمت: ۲۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۶۶۴۶۴۱۴۱همانطور که از عنوان کتاب پیداست موضوع اصلی کتاب برسی سند زیارت عاشورا میباشد.نویسنده در این راه به یک تحقیق همه جانبه رجالی دست زده است و از نظر علم