از آگاهان بپرسید

مولف: دکتر محمد تیجانی تونسی
ناشر: ناشر:بنیاد معارف اسلامی قم
مترجم: سید محمدجواد مهری
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 343
قیمت: 1700 ریال
مشخصات ناشر:


سوالهایی در مورد خداوند(رویت خداوند، عدل الهی،) سخن اهل ذکر در این مورد سوالهایی در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله (عصمت) سخن اهل ذکر در این مورد