کتاب از آگاهان بپرسید


مولف: دکتر محمد تیجانی تونسی
ناشر: ناشر:بنیاد معارف اسلامی قم
مترجم: سید محمدجواد مهری
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۳۴۳
قیمت: ۱۷۰۰ ریال
مشخصات ناشر:سوالهایی در مورد خداوند(رویت خداوند، عدل الهی،) سخن اهل ذکر در این موردسوالهایی در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله (عصمت) سخن اهل ذکر در این مورد