آیا صحیح است که می‌گویند:

حضرت علی و عباس بن عبدالمطلّب، عموی پیامبر اکرم، حکومت ابوبکر و عمر را حکومت‌هایی بر اساس دروغ و خیانت، پیمان‌شکنی و گناهکاری می‌دانستند و تا آخر عمر نظرشان همین بود؟

در صحیح مسلم آمده که عمر بن الخطاب به حضرت علی و عباس می‌گوید:

«فلما توفی رسول اللّه، قال ابوبکر: أنا ولی رسول اللّه، فجیتما تطلب میراثک من ابن أخیک و یطلب هذا میراث إمراءته عن أبیها، فقال ابوبکر: قال رسول اللّه: ما نُورث ما ترکنا صدقة، فرأیتماه کاذباً آثما، غادراً خایناً، و اللّه یعلم اِنه لصادق بارّ راشد تابع للحق ثم توفی ابوبکر و أنا ولی رسول اللّه ـ صلی الله علیه و سلّم ـ و ولی أبی‌بکر فرأیتمانی کاذباً آثما غادراً خایناً».

صحیح مسلم ۳: ۱۴۳ کتاب الجهاد ـ باب حکم الفیء ـ

بخاری، ۳: ۲۸۷،

کتاب النفقات، باب ۳ حبس نفقه الرجل قوت سنته علی اهله و ج ۴: ۲۶۲

کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ما یکره من التعمق و التنازع و ج۴، ص ۱۶۵،

کتاب الفرایض، باب قول النبی لا نورث ج ۲، ص ۱۸۷

کتاب الخمس ج ۲ ص ۱۸۷ باب فرض الخمس.
 

//