ارزیابی حضرت علی حکومت ابوبکر وعمر

آیا صحیح است که می گویند:

حضرت علی(رضی الله عنه) و عباس بن عبدالمطلّب ـ عم پیامبر اکرم ـ حکومت ابوبکر و عمربن الخطاب را حکومت های بر اساس دروغ و خیانت، پیمان شکنی و گناهکاری می دانستند. و تا آخر عمر نظرشان همین بود.

در صحیح مسلم آمده که، عمربن الخطاب به حضرت علی و عباس می گوید: «فلما توفی رسول اللّه قال ابوبکر: أنا ولی رسول اللّه، فجیتما تطلب میراثک من ابن أخیک ویطلب هذا میراث إمراءته عن أبیها، فقال ابوبکر قال رسول اللّه: ما نُورث ما ترکنا صدقة، فرأیتماه کاذباً آثما، غادراً خایناً، واللّه یعلم اِنه لصادق بارّ راشد تابع للحق ثم توفی ابوبکر وأنا ولی رسول اللّه ـ صلی الله علیه و سلّم ـ و ولی أبی بکر فرأیتمانی کاذباً آثما غادراً خایناً».

صحیح مسلم ۳: ۱۴۳ کتاب الجهاد ـ باب حکم الفیء ـ بخاری، ۳: ۲۸۷، کتاب النفقات، باب ۳ حبس نفقه الرجل قوت سنته علی اهله و ج ۴: ۲۶۲ کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ما یکره من التعمق و التنازع و ج۴، ص ۱۶۵، کتاب الفرایض، باب قول النبی لا نورث ج ۲، ص ۱۸۷ و کتاب الخمس ج ۲ ص ۱۸۷ باب فرض الخمس.