ارزیابی حضرت علی حکومت ابوبکر وعمر

آیا صحیح است که می گویند:

حضرت علی(رضی الله عنه) و عباس بن عبدالمطلّب ـ عم پیامبر اکرم ـ حکومت ابوبکر و عمربن الخطاب را حکومت های بر اساس دروغ و خیانت، پیمان شکنی و گناهکاری می دانستند. و تا آخر عمر نظرشان همین بود.

در صحیح مسلم آمده که، عمربن الخطاب به حضرت علی و عباس می گوید: «فلما توفی رسول اللّه قال ابوبکر: أنا ولی رسول اللّه، فجیتما تطلب میراثک من ابن أخیک ویطلب هذا میراث إمراءته عن أبیها، فقال ابوبکر قال رسول اللّه: ما نُورث ما ترکنا صدقة، فرأیتماه کاذباً آثما، غادراً خایناً، واللّه یعلم اِنه لصادق بارّ راشد تابع للحق ثم توفی ابوبکر وأنا ولی رسول اللّه ـ صلی الله علیه و سلّم ـ و ولی أبی بکر فرأیتمانی کاذباً آثما غادراً خایناً».

صحیح مسلم 3: 143 کتاب الجهاد ـ باب حکم الفیء ـ بخاری، 3: 287، کتاب النفقات، باب 3 حبس نفقه الرجل قوت سنته علی اهله و ج 4: 262 کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ما یکره من التعمق و التنازع و ج4، ص 165، کتاب الفرایض، باب قول النبی لا نورث ج 2، ص 187 و کتاب الخمس ج 2 ص 187 باب فرض الخمس.