ارزش برای دستور رسول
 

چون عمر از ابوبکر خواست اسامه(فرمانده منصوب از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) را از فرماندهی سپاه شام بر کنار کند ابوبکر که نشسته بود از جا جهید و ریش عمر را گرفت و به او گفت: مادرت به عزایت بنشنید و داغ تو را ببیند، ای پسر خطاب، رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) او را به کار گماشت و تو دستور می دهی او را عزل کنم؟(۱)

چطور خلیفه دوم به خود چنین اجازه ای میدهد که چنین به مخالفت به رسول اکرم(ص) بپردازد؟ مگر جناب خلیفه از رسول الله بهتر میفهمید؟(نعوذوا بالله)

______________________
پی نوشت:

(۱)الطبقات الکبری، ابن سعد ۲/۱۹۱