ارزش برای دستور رسول
 

چون عمر از ابوبکر خواست اسامه(فرمانده منصوب از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) را از فرماندهی سپاه شام بر کنار کند ابوبکر که نشسته بود از جا جهید و ریش عمر را گرفت و به او گفت: مادرت به عزایت بنشنید و داغ تو را ببیند، ای پسر خطاب، رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) او را به کار گماشت و تو دستور می‌دهی او را عزل کنم؟(۱)

چطور خلیفه دوم به خود چنین اجازه ای میدهد که چنین به مخالفت به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بپردازد؟ مگر جناب خلیفه از رسول الله بهتر میفهمید؟(نعوذوا بالله)

______________________
پی نوشت:

(۱)الطبقات الکبری، ابن سعد ۲/۱۹۱