بحث پیرامون همسران پیامبر بحثی است که همیشه در بین اهل سنت و اهل شیعه از مباحث اصلی مورد بحث شیعه و سنی بوده است. به طور خلاصه:

عن داود بن أبی هند أن النبی صلی الله علیه وسلم توفی وقد ملک امرأة من کندة یقال لها قتیلة فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلک عکرمة بن أبی جهل (۱)

قتیله بنت اشعث از همسران رسول الله بوده او بعد از اینکه از وفات رسول الله خبر دار می‌شود. به همراه قبیله اش مرتد می‌شود او چندی بعد با عکرمه بن ابی جهل ازدواج می‌کند.

فقال له عمر: إنها والله ما هی من أزواجه، ما خیرها ولا حجبها. ولقد برأها الله منه بالارتداد.(۲)

عمر نیز او را از مقام زوجیت و همسری پیامبر اکرم در اثر ارتداد او انداخت، چون با این ارتداد صلاحیت ام المؤمنین را نداشت.

طبق این روایت پس یک ام المومنین هم مرتد می‌شود. حالا چرا شما می‌گویید. که همه صحابه صد در صد وارد در بهشت می‌شوند؟ آیا این ادعای شما مطابق عقل هست؟جناب قتیله هم صحابه بود هم ام المومنین!!! 


پی‌نوشت:

[۱] الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج ۸ - ص ۱۴۷- دار صادر/تفسیر القرطبی - القرطبی - ج ۱۴ - ص ۱۶۷ – ۱۶۸- دار إحیاء التراث العربی/البدایة والنهایة - ابن کثیر - ج ۵ - ص ۳۱۹- دار الفکر/إمتاع الأسماع - المقریزی - ج ۶ - ص ۱۰۰- دار الکتب العلمیة/کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۳ - ص ۷۰۸- مؤسسة الرسالة

[۲] تفسیر القرطبی - القرطبی - ج ۱۴ - ص ۱۶۸- دار إحیاء التراث العربی/فقال له عمر: إنها والله ما هی من أزواجه، ما خیرها ولا حجبها. ولقد برأها الله منه بالارتداد./تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج ۳ - ص ۲۲۷- دار الفکر/البدایة والنهایة - ابن کثیر - ج ۵ - ص ۳۲۰- دار الفکر

 

/