ارادت بخاری به اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

آیا درست است (آنچه گفته می‌شود) که امام بخاری جزء نواصب و دشمنان اهل بیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است؟

چون او از نواصب و از کسانی که به حضرت علی (علیه السلام) دشنام می‌دادند حدیث روایت کرده است همانند:

۱. حریز بن عثمان حمصی کسی که هر صبح و شام صد وچهل مرتبه حضرت علی (علیه السلام) را لعن می‌کرد. تهذیب التهذیب ۲: ۲۰۷ ـ مقدمة فتح الباری (کان ینتقص من علی وینال منه).

۲. ثعلبی که امام حسن و امام حسین را فحش می‌داد. تهذیب التهذیب ۷: ۳۰۸ کان یقع فی الحسن والحسین.

۳. و هجاء بن فروخ کسی از دشمنان اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده و آنان را در شعر و سروده‌های خود استهزاء و مسخره می‌کرد . تهذیب التهذیب ۳: ۳۹۰ کان هجّاء خبیثا فاسقا مبغضاً لال الرسول مایلا الی بنی امیة.

۴. عمران بن حطان کسی که ابن ملجم قاتل امام علی (علیه السلام) را مدح و سنا می‌کرد تهذیب التهذیب ۸: ۱۱۳.

واسحاق بن سوید بن هبیرة تهذیب التهذیب ۳: ۳۰۳.

۵.ثوربن یزید حمصی تهذیب التهذیب۴: ۳۰ ـ کان اذ اذکر علیا یقول: لا احب رجلا قتل جدی.

۶.حصین بن نمیر الواسطی تهذیب التهذیب ۲: ۳۳۷ (کان یحمل علی علی(علیه السلام))

۷.قیس بن ابی حازم تهذیب التهذیب ۸: ۳۴۷.

و بیش از ۳۰ نفر دیگر از نواصب هستند که امام بخاری در صحیح خود از آنان حدیث نقل می‌کند در حالیکه حتی یک حدیث از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل نمی‌کند.

(سیر أعلام النبلاء ج۶ ص۲۰۵)و حتی یک حدیث از امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری (علیهم السلام) که در زمان بخاری حضور داشتند نقل نمی‌کند چرا؟؟؟