ارادت بخاری به اهل بیت پیامبر (ص)

آیا درست است (آنچه گفته می شود) که امام بخاری جزء نواصب و دشمنان اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده است؟

چون او از نواصب و از کسانی که به حضرت علی (ع) دشنام می دادند حدیث روایت کرده است همانند:

۱. حریز بن عثمان حمصی کسی که هر صبح و شام صد وچهل مرتبه حضرت علی (ع) را لعن می کرد. تهذیب التهذیب ۲: ۲۰۷ ـ مقدمة فتح الباری (کان ینتقص من علی وینال منه).

۲. ثعلبی که امام حسن و امام حسین را فحش می داد. تهذیب التهذیب ۷: ۳۰۸ کان یقع فی الحسن والحسین.

۳. و هجاء بن فروخ کسی از دشمنان اهل بیت پیامبر (ص) بوده و آنان را در شعر و سروده های خود استهزاء و مسخره می کرد . تهذیب التهذیب ۳: ۳۹۰ کان هجّاء خبیثا فاسقا مبغضاً لال الرسول مایلا الی بنی امیة.

۴. عمران بن حطان کسی که ابن ملجم قاتل امام علی (ع) را مدح و سنا می کرد تهذیب التهذیب ۸: ۱۱۳.

واسحاق بن سوید بن هبیرة تهذیب التهذیب ۳: ۳۰۳.

۵.ثوربن یزید حمصی تهذیب التهذیب۴: ۳۰ ـ کان اذ اذکر علیا یقول: لا احب رجلا قتل جدی.

۶.حصین بن نمیر الواسطی تهذیب التهذیب ۲: ۳۳۷ (کان یحمل علی علی(ع))

۷.قیس بن ابی حازم تهذیب التهذیب ۸: ۳۴۷.

و بیش از ۳۰ نفر دیگر از نواصب هستند که امام بخاری در صحیح خود از آنان حدیث نقل می کند در حالیکه حتی یک حدیث از امام جعفر صادق (ع) نقل نمی کند.

(سیر أعلام النبلاء ج۶ ص۲۰۵)و حتی یک حدیث از امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری (علیهم السلام) که در زمان بخاری حضور داشتند نقل نمی کند چرا؟؟؟