اخبار اهل سنت در حقانیت علی

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی، اگر بنده‏ای به اندازه سالهایی که نوح میان قوم خود پیامبری کرد خدا را پرستش کند، و برابر کوه احد طلا داشته و همه را در راه خدا انفاق کند، و چندان عمر دراز یابد که هزار سال پیاده حج نماید، آن‏گاه مظلومانه میان صفا و مروه کشته شود، و با این همه تو را دوست نداشته و به ولایت تو معتقد نباشد بوی بهشت را نخواهد شنید و داخل آن نخواهد شد.

(مناقب خوارزمی / ۲۸.)سایت فطرت