سایت مرابطون نوشت:
۱- با فضیلت ترین تعقیبات بعد از نماز(حتی نماز غیر واجب) تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها است که سی و چهار مرتبه"الله اکبر"و سی و سه مرتبه"الحمد الله"و سی و سه مرتبه"سبحان الله"است.

۲- مستحب است بعد از نماز قبل از اینکه پاها را حرکت دهد تسبیحات را بخواند.

۳- خواندن تسبیحات مزبور حتی اگر به عنوان تعقیب هم نباشد مستحب است مخصوصا هنگام خواب.

۴- مستحب است انسان به فرزندانش نیز سفارش کند تسبیحات مزبور را یاد بگیرند و بخوانند همان طور که سفارش می‌کند نماز را یاد بگیرند.

۵- مستحب است تسبیحات مزبور را پشت سر هم بگوید و وسط آن حرف دیگری نزند.امام صادق (علیه السلام) تسبیح حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را متصلاً انجام می‌داد و آن را با چیز دیگری قطع نمی‌کرد.

۶- اگر در تعداد هر کدام از اذکار شک کرد مادامی که از محل آن نگذشته است بنا بر کمتر می‌گذارد و ادامه می‌دهد و اگر از محل گذشته به شک خود اعتنا نمی‌کند و بنابر صحیح گفتن می‌گذارد.

۷- هر کدام از اذکار را زیاده بر تعداد گفته باشد از تعداد زیادی دست می‌کشد و به طور صحیح می‌خواند و نیازی به از سر گرفتن تسبیح نیست.

العروة الوثقی (المحشی) ج‌۲ ص: ۶۱۶ و وسایل الشیعة ج‌۶ ص: ۴۴۱ و ۴۶۳شیعه نیوز