سایت مرابطون نوشت:
1- با فضیلت ترین تعقیبات بعد از نماز(حتی نماز غیر واجب) تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها است که سی و چهار مرتبه"الله اکبر"و سی و سه مرتبه"الحمد الله"و سی و سه مرتبه"سبحان الله"است.

2- مستحب است بعد از نماز قبل از اینکه پاها را حرکت دهد تسبیحات را بخواند.

3- خواندن تسبیحات مزبور حتی اگر به عنوان تعقیب هم نباشد مستحب است مخصوصا هنگام خواب.

4- مستحب است انسان به فرزندانش نیز سفارش کند تسبیحات مزبور را یاد بگیرند و بخوانند همان طور که سفارش می کند نماز را یاد بگیرند.

5- مستحب است تسبیحات مزبور را پشت سر هم بگوید و وسط آن حرف دیگری نزند.امام صادق (علیه السلام) تسبیح حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را متصلاً انجام می‌داد و آن را با چیز دیگری قطع نمی‌کرد.

6- اگر در تعداد هر کدام از اذکار شک کرد مادامی که از محل آن نگذشته است بنا بر کمتر می گذارد و ادامه می دهد و اگر از محل گذشته به شک خود اعتنا نمی کند و بنابر صحیح گفتن می گذارد.

7- هر کدام از اذکار را زیاده بر تعداد گفته باشد از تعداد زیادی دست می کشد و به طور صحیح می خواند و نیازی به از سر گرفتن تسبیح نیست.

العروة الوثقی (المحشی) ج‌2 ص: 616 و وسایل الشیعة ج‌6 ص: 441 و 463

شیعه نیوز