مولف: عبدالحسین نیشابوری
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: زمستان۸۵
تعداد صفحات: ۱۸۴
قیمت: ۱۳۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


این کتاب در سه محور اصلی نگارش یافته است1-تاریخچه عزاداری، از آدم تا خاتم، عزاداری بانوان بنی هاشم و... 2-احرام محرم شامل مراقبت از جسم و روح در