اگر اجماع صحیح است، همه جا صحیح است حتی در مورد خلیفه سوم!!

اهل سنت در کتب خود حدیثی از پیامبر نقل می‌کنند که امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند [۱] 

و به نقل اهل سنت مسلمانان که در آنها صحابه و غیر صحابه حضور داشته اند اجتماع بر در خانه عثمان کردند و او را بقتل رساندند[۲]

آیا مسلمانان به خصوص صحابه اجتماع برای قتل یک مومن می‌کنند یا غیر مومن؟ آیا اجتماع ایشان بر این کار به حق بوده است یا خیر؟ اگر به حق بوده است کسی که کشتنش به حق است می‌تواند خلیفه مسلمین باشد؟ چطور به جریان خلافت که می‌رسید اجماع را قبول دارید اما به اینجا که بر می‌خورید در صحت اجماع شک می‌کنید و آن را قبول نمی‌کنید؟!

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (چاپ دار احیاء التراث ۱۳۸۶) باب من کلام له (علیه السلام) قاله للخوارج فصل فی ذکر الغلاه من الشیعه و النصیریه ج ۸ ص ۱۲۳-الشامله شرح نهج البلاغه ج ۶۶ ص ۴ قوله لا تجتمع أمتی علی خطإ-قوله سألت الله ألا تجتمع أمتی علی خطإ فأعطانیها

[۲]. کتاب الکامل فی التاریخ (چاپ دار صادق ۱۳۹۹) سال ۳۵ ه.ق باب ذکر مقتل عثمان ج ۳ ص ۱۶۸-الشامله الکامل ج ۲ ص ۱۴-وقیل: کتب جمع من أهل المدینة من الصحابة وغیرهم إلی من بالآفاق منهم: إن أردتم الجهاد فهلموا إلیه فإن دین محمد، صلی الله علیه وسلم، قد أفسده خلیفتکم فأقیموه.کتاب تاریخ طبری (چاپ: موسسه الاعلمی للمطبوعات) سنه ۳۴ ه.ق باب تکاتب المنحرفین عن عثمان للاجتماع لمناظراته ج ۳ ص ۳۷۶-تاریخ طبری ج ۳ ص ۳۷۶-(وأما الواقدی) فإنه زعم أن عبدالله بن محمد حدثه عن أبیه قال لما کانت سنة ۳۴ کتب أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضهم إلی بعض أن اقدموا فإن کنتم تریدون الجهاد فعندنا الجهاد وکثر الناس علی عثمان ونالوا منه أقبح ما نیل من أحد

 

/