اجماع، بدون علی (علیه السلام)، ملعون است

اینکه گفته می‌شود خلافت ابوبکر اجماعی بوده، آیا صحیح است که می‌گویند: حضرت علی(رضی الله عنه) و یاران ایشان ضمن آنان نبوده، و چنین اجماعی مورد لعنت خداوند است،

چنانچه امام ابن حزم می‌گوید: «لعنة اللّه علی کل اجماع یخرج منه علی بن أبیطالب ومن بحضرته من الصحابة». المحلی ۹: ۳۴۵.