کتاب اجتهاد در مقابل نص


مولف: سید عبدالحسین شرف الدین موسوی
ناشر: دفتر انتشارات اسلامی
مترجم: علی دوانی
نوبت چاپ: هشتم بهار۷۵
تعداد صفحات: ۶۴۷
قیمت: ۱۱۵۰ ریال
مشخصات ناشر:اجتهادات ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و خالدبن ولید و معاویه و علمای اهل سنت