اجتهاد در مقابل نص

مولف: سید عبدالحسین شرف الدین موسوی
ناشر: دفتر انتشارات اسلامی
مترجم: علی دوانی
نوبت چاپ: هشتم بهار75
تعداد صفحات: 647
قیمت: 1150 ریال
مشخصات ناشر:


اجتهادات ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و خالدبن ولید و معاویه و علمای اهل سنت