وجوب تمسک به ثقلین مقصود از عترت وجوب مراجعه به عترت در تفسیرقرآن قرآن و علم غیب پیغمبر و امام علیهما السلام ولایت تکوینی پاسخ به شبهات