مولف: علی نمازی شاهرودی
ناشر: انتشارات سعدی
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۴۳۲
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۳۳۹۱۳۴۹۰


وجوب تمسک به ثقلینمقصود از عترتوجوب مراجعه به عترت در تفسیرقرآنقرآن و علم غیب پیغمبر و امام علیهما السلامولایت تکوینیپاسخ به شبهات