معاویة بن ثعلبه گوید:

مردی نزد ابوذر آمد؛ او در مسجد نشسته‏ بود و علی علیه السلام در مقابلش نماز می‏‌خواند.

آن مرد گفت: ای اباذر! آیا مرا از محبوب‌ترین مردم در نزد خودت خبر نمی‌دهی؟ زیرا به خدا سوگند می‏‌دانم که محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله محبوب‌‌ترین آنها نزد توست.

ابوذر گفت: چرا! سوگند به آن که جانم در دست اوست، محبوب‌ترین مردم به نزد من، محبوب‌ترین آنها نزد رسول خدا است و او همین شیخ است‏.

آن گاه با دست به علی علیه السلام اشاره نمود.


مناقب خوارزمی، ص ۲۹. بحارالانوار، ج ۳۹، ص ۲۷۵
 سایت فطرت