ابوحنیفه در کلام اهل سنت

نظر احمد بن حنبل
خطیب بغدادی از احمد بن حنبل، رییس حنابله نقل می‌کند که:حدثنا مؤمل قال ذکروا أبا حنیفة عند سفیان الثوری فقال: غیر ثقة و لا مأمون، غیر ثقة و لا مأمون.نزد سفیان ثوری، ابوحنیفه را یاد کردند و او گفت: ابوحنیفه مورد وثوق و امانت دار نیست.(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص419)
نظر سفیان ثوری
همچنین خطیب بغدادی از سفیان ثوری نقل می‌کند:استتیب أبو حنیفة من الکفر مرّتین.ابوحنیفه دو مرتبه از کفر توبه داده شد. (یعنی 2 بار کافر شد و 2 بار هم توبه داده شد)(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج1، ص318 - الإنتقاء فی فضایل الثلاثة الأیمة الفقهاء لابن عبد البرّ،‌ ص149 - 150)
نظر ابن حبان
ابن حبان که از شخصیت‌های رجالی اهل سنت است و گفتارش برای اهل سنت، مورد تأیید است، در کتاب المجروحین، ابوحنیفه را ذکر می کند و بر عدم وثاقت او صراحت دارد.(المجروحین لابن حبان، ج3، ص61 تا 73)
نظر جناب شریک
أبو صالح الاسدی قال: سمعت شریکا یقول: لان یکون فی کل حی من الاحیاء خمّار خیر من أن یکون فیه رجل من أصحاب أبی حنیفة.از آقای شریک که از علمای بزرگ اهل سنت است و صاحب فتوا، نقل می‌کند:
اگر در میان انسان های زنده، یک شراب فروش وجود داشته باشد، بهتر است از اینکه فردی از اصحاب ابوحنیفه در میان آنها باشد.(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص397)