ابوحنیفه در کلام اهل سنت

نظر احمد بن حنبل 
خطیب بغدادی از احمد بن حنبل، رییس حنابله نقل می‌کند که:حدثنا مؤمل قال ذکروا أبا حنیفة عند سفیان الثوری فقال: غیر ثقة و لا مأمون، غیر ثقة و لا مأمون.نزد سفیان ثوری، ابوحنیفه را یاد کردند و او گفت: ابوحنیفه مورد وثوق و امانت دار نیست.(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج۱۳، ص۴۱۹) 
نظر سفیان ثوری 
همچنین خطیب بغدادی از سفیان ثوری نقل می‌کند:استتیب أبو حنیفة من الکفر مرّتین.ابوحنیفه دو مرتبه از کفر توبه داده شد. (یعنی ۲ بار کافر شد و ۲ بار هم توبه داده شد)(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج۱، ص۳۱۸ - الإنتقاء فی فضایل الثلاثة الأیمة الفقهاء لابن عبد البرّ،‌ ص۱۴۹ - ۱۵۰) 
نظر ابن حبان 
ابن حبان که از شخصیت‌های رجالی اهل سنت است و گفتارش برای اهل سنت، مورد تأیید است، در کتاب المجروحین، ابوحنیفه را ذکر می‌کند و بر عدم وثاقت او صراحت دارد.(المجروحین لابن حبان، ج۳، ص۶۱ تا ۷۳) 
نظر جناب شریک 
أبو صالح الاسدی قال: سمعت شریکا یقول: لان یکون فی کل حی من الاحیاء خمّار خیر من أن یکون فیه رجل من أصحاب أبی حنیفة.از آقای شریک که از علمای بزرگ اهل سنت است و صاحب فتوا، نقل می‌کند: 
اگر در میان انسان‌های زنده، یک شراب فروش وجود داشته باشد، بهتر است از اینکه فردی از اصحاب ابوحنیفه در میان آنها باشد.(تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج۱۳، ص۳۹۷)